Post Tagged ‘raad van 8’

We lazen de woorden van onze vriend en broeder Michael Green van TBM Scandinavië. Ook Dutchbikers schreef al vaak over de dringend gewenste samenwerking van clubs. Samenwerken in plaats van je laten afslachten door marionetten van de staat, gedresseerde persmuskieten en trekpoppetjes van het O.M. We geven, met zijn toestemming, een vrije vertaling van zijn woorden. Het origineel (Engels) staat eronder.

MIJN WOORDEN.
2017 is een klotenjaar geweest voor veel MC clubs over de hele wereld. En WAAROM?
Omdat veel clubs het naar de kloten geholpen hebben en daarmee regeringen het gereedschap en de macht hebben gegeven om de Broederschap en het Recht Om Vrij Te Zijn te vernietigen. Als we niet stoppen elkaar aan te vallen, als we ons niet VERENIGEN, zal de MC wereld zoals we die kennen binnen een paar jaar verdwenen zijn. Laat de OLD SCHOOL terugkomen. Laten we de codes van EER en RESPECT terugbrengen. Laten we HET ECHTER BIKERLEVEN terug brengen en DE VREDE TUSSEN ALLE CLUBS. ONZE GROOTSTE VIJANDEN ZIJN DE OVERHEDEN die (onze) vrijheid verkopen als iets bedreigends. Als we niet gaan SAMENWERKEN, geven we ze elke keer meer redenen en aanleidingen om te VERNIETIGEN waar we in geloven en waar we voor RIJDEN en voor LEVEN. Het is tijd voor de OUDE GENERATIE binnen iedere club om OP TE STAAN en VAN ZICH TE LATEN HOREN. Om de nieuwe generatie TE LATEN ZIEN WAAR HET VERDOMME ALLEMAAL OM GAAT OM EEN BROEDER EN BIKER TE ZIJN.
Laat 2018 het jaar zijn waarin we samen het tij keren en waarin DE OUDE WAARDEN EN DE OORSPRONKELIJKE MANIEREN VAN LEVEN die we allemaal willen, terug komen.

Merry Christmas & Happy New Biker Year.

L&R

Michael Green
Spokesperson, TBM SCANDINAVIA

Michael Green

“SPEAKING OUT.

2017 has been a terrible year for many MC Club’s around the World. And WHY?
Because many Club’s have fucked it up and given Government’s around the World the tools and more power to destroy the life of Brotherhood and Ride To Be Free. If we don’t STOP fighting each other and UNITE our MC World will be totally destroyed within a few years from NOW.
Bring back THE OLD SCHOOL, bring back the code of HONOR and RESPECT, bring back the REAL BIKER LIFE and BRING BACK THE PEACE BETWEEN ALL CLUBS. Our BIGGEST ENEMIES ARE THE GOVERNMENT’S, and as long as we can’t and won’t UNITE and WORK together – we only will provide more tools for them to DESTROY what we believe in and LIVE and RIDE for. Time for the OLD GENERATION in every Club to STAND UP & STEP FORWARD, and show the NEW GENERATION WHAT THE FUCK IT’S ALL ABOUT BEING A TRUE BROTHER & BIKER. Let 2018 be the year where we together can turn it around and bring THE OLD TIMES BACK – JUST THE OLD WAY WE ALL LOVE IT.

Merry Christmas & Happy New Biker Year.

L&R

Michael Green
Spokesperson, TBM SCANDINAVIA

 

Je hebt het vast gezien of gelezen. Er word weer gepraat over een raad. Een raad van acht, van 10 of 12, whatever! De originele raad van 8 is in 2013 uiteen gegaan. Om diverse redenen. Niet zo belangrijk ook. Dat is geweest, voorbij. Mede dankzij die raad van acht, die in 1996 werd opgericht in Nederland bleef Nederland gespaard van allerlei onderlinge ruzies en strijd. Zoals bijvoorbeeld in Scandinavië in die jaren werd uitgevochten. In Nederland was overleg, mensen spraken de zaken uit en als er onderling geschillen waren, werden die binnen de raad opgelost. Met het uiteenvallen van de Raad, begonnen ook de problemen voor de clubs. Het juist zo unieke onderling overleg was verdwenen.  Justitie zag haar kans schoon en zette vol de aanval in op motorrijdend Nederland. Bikers werden tot crimineel verklaard. Clubs werden tot broeinesten van misdaad, drugshandel, wapenhandel en verdere ongein bestempeld. Als ergens een overtreding of misdaad werd gepleegd door een motorrijder, werd dat direct groots uitgemeten in de media. Motorrijders, bikersherkenbaar als ze zijn, werden gedemoniseerd  waar mogelijk. Een gemakkelijke prooi voor de populistisch kletsende raamstaarders van het staats propaganda  apparaat.  Ex minister Ivo “ik weet het niet” Opstelten en zijn vriendje Fred “bonnetje weg”Teeven lieten geen kans onbenut om motorrijders te beschadigen. De term OMG (Outlaw Motor Group) werd zo vaak mogelijk gebruikt en werd bijna gemeengoed als het om motorrijders ging. Het ene klote rapport na het andere, steeds met dezelfde (uit Amerika afkomstige) oude teksten die in ieder “nieuw” rapport een tikkie verdraaid werden zodat het leek alsof ze iets nieuws vertelden. Feesten werden afgelast en de protesten daartegen door motorrijders speelden de anti propaganda in de kaart. Motorrijders worden nog steeds aangehouden en met veel vertoon “gecontroleerd” voor de “beeldvorming”. En nu word er weer gepraat onderling door MotorClubs. Ieder is het getreiter zat. Praten, het gebruiken van gezond verstand is de enige weg.

Wij schreven er al vaker over. Is een goede raad duur? Is het zo moeilijk om onderlinge geschillen opzij te zetten en te praten over het grote geheel? De structuur zoals hij nu is vast te zetten en te handhaven? Alle kaders van de clubs en hun achterban hebben er baat bij dat Nederlanders begrijpen dat motorclubs geen broeinesten van criminaliteit zijn. motorDat het een sluipende indoctrinatie van de afdeling staatspropaganda van Justitie is geweest die de demonisering van vrije mensen in gang heeft gezet. Criminaliteit is niet hoger onder motorrijders dan onder supermarkt klanten of ANWB leden. Motorrijders worden misbruikt als afleiding van werkelijke problemen. De regering geeft miljarden weg aan Griekeland, maar Nederlanders staan in de rij bij de altijd tekort komende voedselbanken. Weet je, het woord voedselbank zou niet eens mogen bestaan! Maar ieder wordt leeggeplukt aan alle kanten, mensen schamen zich voor hun armoede. Terwijl er genoeg is in ons kleine landje. Om de aandacht van bezuinigingen en buitensporige uitgaven, miljarden diefstallen en dergelijke af te leiden werden de Nederlandse motorrijders, de laatste geuzen, verbaal afgemaakt en groots gedemoniseerd. Weggezet als het grootste gevaar dat de Nederlander zou bedreigen.

Wij zijn blij dat er gepraat wordt. Dat het beroemde gezond verstand van vrije motorrijders en de toch altijd aanwezige broederschap het lijkt te gaan winnen van onderlinge meningsverschilletjes en verschillen van inzicht. Een goede raad, duur of duurzaam?

Robert Hageman

PS.
Mochten we een club vergeten hebben in bovenstaand plaatje…? Supportgroepen hebben we bewust weggelaten

Goede Raad is duur?

Eerder in 2014 gaf Klaas Otto van No Surrender MC al aan bereid te zijn om in een overlegorgaan voor Motorclubs deel te nemen. angelo-manuhutuGisteravond (9-6-’15) op TV vertelde ook de President van Satudarah MC, Angelo Manuhutu, bereid te zijn om deel te nemen aan een raad. De motorrijders van Nederland staan onder grote druk. Meer motorfeesten worden afgelast dan toegestaan worden.

Ooit was er een Raad van Motorclubs. Toen Satudarah eruit stapte, begon de teloorgang. De eenheid die er was onder de motorrijders was verdwenen. En de overheid zag zijn kans schoon. Het ging, juist in die tijd, slecht met Nederland. De recessie, banken die omvielen, devaluatie van ons geld, het vertrouwen in de overheid zakte tot een ongekend dieptepunt. Er moest een bliksem afleider komen. En de opheffing van de raad kon voor de overheid niet op een beter moment komen. En de motorrijders van Nederland, de mensen die de simpele keus hadden gemaakt om op een motor te rijden in plaats van in en auto, die waren de lul. Er zaten misdadigers tussen, ze waren opvallend door hun kleding en hun motoren. En de perfecte zondebok op het perfecte moment. De raamstaarders op de ministeries bedachten plan na plan om de motorrijders te demoniseren.

Een paar procent van de motorrijders (720.000 in Nederland) doet misschien iets onwettigs. Maar dat percentage is bij motorrijders niet hoger dan bij de rest van de bevolking. In Amsterdam worden dagelijks drugs maffioso en hun familieleden afgeslacht op straat. Geen motorrijder te bekennen.  Het overgrote deel van de motorrijders heeft met misdaden niets te maken, hebben er zelfs geen enkele kijk op. Een de paar misdadige motorrijders gaan echt niet ergens op een podium staan om door de microfoon te roepen dat ze nu even weg moeten om een onsje coke te scoren en een paar revolvers. Drugsdealers en dieven binnen de motorwereld zijn niet anders dan die in de “gewone wereld” rondhangen. Ook al wil de overheid je dat graag doen geloven. Er is zeker geen groter percentage misdadigers binnen de motorwereld dan daar buiten.

Bikers willen feesten terug!

Bikers willen feesten terug!

De meeste bikers zijn zelfs behoorlijk geïrriteerd als iemand doorgesnoven of lazarus in hun buurt loopt. En zoiets word bijna altijd snel gecorrigeerd. Dagelijks worden patches afgesneden of vestjes ingenomen door dit soort gedrag. Geen gebruiker zit bij de snackbar zijn drugs te snuiven en ook snuiven ze het niet van de tieten van een vrouw. Dat gebeurt alleen in films.

Motorrijders worden constant aangehouden voor geen enkele andere reden dat dat ze motor rijden. En het is behoorlijk aanmatigend om ze allemaal moordende drugs handelende pooiers te noemen. De term OMG is bewust gekozen om motorrijders een slechte naam te geven.

Er wordt standaard gesproken over motorbendes als ergens een paar motorrijders op een terrasje zitten. Zelfs de kleding van motorrijders word gedemoniseerd.

raad1

Dit is een oud plaatje. Vertegenwoordigd niet de huidige bestaande clubs. Is alleen ter illustratie van het artikel hier gezet.

We weten het nu wel. Er is kennelijk behoefte aan een overleg orgaan. Een raad, waarin de clubs onderling kunnen overleggen wat er overlegd moet worden. Een groep bestaand uit mensen die uit naam van hun club mogen spreken, mannen die spijkers met koppen kunnen slaan. En die zijn er genoeg. Motorrijders zijn mensen die juist prima onderling kunnen overleggen. Een nieuwe raad zou het tij kunnen keren. Nu huisvaders hun BMW thuis laten omdat ze niet voor misdadiger aangezien willen worden, motorverkopen dalen omdat kopers het geïntimideer zat zijn, treffens en feesten afgezegd worden en clubhuizen overal in het land gesloten worden, zou een club-raad veel problemen uit de weg kunnen helpen. Dutchbikers hoopt dat de eventuele onderlinge verschillen (voor zover die er zijn) opzij gezet kunnen worden en dat er weer gezamenlijk overleg komt.

Verstand, open mind, levens ervaring. Daar zijn motorrijders bekend om. We hebben heel veel ervaren mensen in de motorwereld. Wij vertrouwen erop dat het verstand zal winnen en dat er weer gepraat gaat worden over oplossingen. Dat we gaan zoeken naar mogelijkheden en niet naar moeilijkheden. Raad gezocht!!