Post Tagged ‘zwarte piet’

Ruggespaak

Klik op het artikel voor een vergrote weergave.

Fuck! Meer wisten we even niet uit te brengen, beter Nederlands konden we niet verzinnen. Toen we dit onder ogen kregen.

Ruggespraak is een rubriek in het magazine Onze Taal, uitgegeven door het genootschap Onze Taal.  Ze nemen allerlei “grappige” taalkronkels over in hun rubriek Ruggespraak. Het blad word gelezen door leraren en vaak word de rubriek Ruggespraak gebruikt als een toets Nederlands voor kinderen die havo doen . Een taaltoets dus. De taalkronkels worden overal vandaan gehaald en zijn vaak, aldus een medewerker van het blad, op meerdere manieren uit te leggen. Soort dubbelzinnigheid dus, die grappig zou moeten zijn. Dit is de rubriek Ruggespraak uit de uitgave van het blad van deze maand. Zo op het eerste gezicht niks bijzonders. Toch?

Kijk eens rechts onder op het artikel. Een stukje over No Surrender. Kinderen lezen dit. En krijgen zo op school al ingepompt dat motorclubs crimineel zijn. Uiteraard kun je het stukje op twee manieren lezen. Dat is de bedoeling van de Ruggespraak rubriek in het blad.

  1. Justitie vindt dat OMG motorclubs criminele activiteiten plegen.
  2. Juist de OMG motorclubs verbinden politie en justitie aan allerlei criminele activiteiten.

Het ligt er maar net aan waar je de klemtoon legt. Taalpuristen en fans van de rubriek Ruggespraak zullen dit woord gegoochel misschien waarderen. Maar serieus vragen we ons af of schoolkinderen die dit als toets Nederlands op school krijgen direct de dubbelzinnigheid ervan zullen inzien of dat ze over die dubbelzinnigheid heen lezen en het meer als een gegeven zullen opnemen. Het verband Politie en Justitie en de verbinding met eventuele verdenkingen van criminaliteit van No Surrender is nu niet zo’n subtiele doordachte keuze van de redactie van Onze Taal.

Nogmaals, voor taalpuristen zal het best grappig zijn. Maar zodra kinderen zulke zaken als toets aangeboden krijgen in de klas, wordt het een ander verhaal. Die lezen eerst de boodschap en gaan later, meestal na uitleg of in opdracht, nadenken over de dubbelzinnigheid die er in sommige woorden en zinnen zit.

Rare keuze van de redactie.

Rare keuze van de redactie.

Anti Propaganda tegen motorclubs in de schoolbanken. Uiteraard hebben we gebeld met onze taal. En daar verscholen ze zich achter dat ze het uit de Telegraaf hadden gehaald, dat we dan de telegraaf aan moesten spreken. Maar…..(jaja er is uiteraard een maar…) zo’n pagina word samengesteld op een redactie. En dan is er altijd een eindredactie die het geheel bekijkt en goedkeurt. (Of afkeurt, ze hebben de keuze). Dan ligt de verantwoordelijkheid voor de tekstkeuze in het blad Onze Taal, in de rubriek Ruggespraak dus bij de redactie van het blad Onze Taal. Waar ze zouden kunnen nadenken hoe hun blad gebruikt wordt en wie het leest.

Stel je voor dat ze een stuk over Zwarte Piet of over Moslims hadden gejat uit een blad. In deze tijd. Dan waren ze voorpagina nieuws geweest en waren ze opgenomen in de zware discussies die in deze tijden over die onderwerpen gevoerd wordt. Maar gaat het over een motorclub, dan is er niks aan de hand? De redactie zou wat minder impulsief kunnen handelen en wat meer kunnen nadenken over de gekozen onderwerpen.

Het moest grappig overkomen. Maar als schoolkinderen op deze manier beïnvloed worden, zie je ons niet lachen

 

Stick to your guns!

 

Robert Hageman